Over JOETZ

JOETZ vzw is een erkende landelijke jeugdvereniging die, als trouwe partner van Solidaris, optreedt als gezondheidspromotor voor, door, met en bij kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar, via activiteiten en vormingen, zowel lokaal, bovenlokaal als internationaal; teneinde een gesensibiliseerde, solidaire samenleving te versterken en te ondersteunen bij de ontwikkeling van een omgeving waarin eenieders gezondheid en welzijn kwaliteitsvol, duurzaam en participatief tot ontplooiing komt.

JOETZ treedt op voor kinderen en jongeren. JOETZ organiseert niet alleen specifiek activiteiten voor kinderen en jongeren, maar opent ook haar mond als het over hun belangen gaat.

JOETZ treedt op door kinderen en jongeren. Via kinderen en jongeren kan een boodschap naar de brede samenleving verspreid worden. Zij zijn signaalgevers, die aan de start staan van maatschappijwijzigingen. In Vlaanderen kwam bijvoorbeeld het recyclageverhaal tot een goed einde omdat kinderen hun (groot)ouders er op attent maakten telkens ze hun afval verkeerd deponeerden. 

JOETZ treedt op met kinderen en jongeren. Ze verdienen een volwaardige stem in onze samenleving, ze hebben een natuurlijke onschuld die zich uit in een gezond verstand. Kinderen en jongeren kennen, kunnen en weten veel. JOETZ luistert naar en gaat samen met hen aan de slag met deze meningen, stemmen, ervaringen en adviezen van kinderen en jongeren.

JOETZ treedt op bij kinderen en jongeren. JOETZ verplaatst zich naar de plek die het dichtst bij de jongeren staat en durft daarbij muren te doorbreken.

Wat doet JOETZ? 

JOETZ treedt op als gezondheidspromotor en gaat aan de slag via verschillende activiteiten. Alle activiteiten kunnen diverse doelstellingen hebben, maar vertrekken steeds met gezondheidspromotie in het achterhoofd. ​

​VAKANTIES EN VRIJETIJD

www.joetz.be

JOETZ creëert ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen, door de organisatie van vakanties en vrijetijdsactiviteiten. 

Spelen zien we hier in eerste instantie als een gezond doel op zich. Een actieve en gezonde levenswijze zijn hierbij inherent. Wij geloven bovendien  in de verrijkende ervaring die groepsactiviteiten bieden: leren functioneren in een diverse groep, nieuwe ervaringen opdoen en grenzen verleggen.

VORMINGEN

www.joetz.be/animatoren 

JOETZ leidt competente vrijwilligers op, binnen de verschillende deelwerkingen van JOETZ.  Hierbinnen passen zowel de officiële kadervorming als gespecialiseerde vormingen.​

INTERNATIONAAL JEUGDWERK

www.internationaaljeugdwerk.be 

JOETZ heeft een actieve internationale werking. In een geglobaliseerde wereld met grote connectiviteit, moet JOETZ verder kijken dan de eigen dorpskern. Enerzijds ter versterking van de organisatie, anderzijds om jongeren de kans te geven een bredere kijk te krijgen op gezondheid en welzijn in de wereld. 

GEZONDHEIDSPROJECTEN

healthies.joetz.be

JOETZ geeft invulling aan het begrip gezondheid, expliciteert dat begrip naar haar doelgroepen en concretiseert gezondheidsthema’s tot begrijpbare en realiseerbare doelstellingen. 

We volgen hierbij een integrale preventieve en sensibiliserende aanpak die gericht is op positieve attitudes en gedragingen rond gezondheid bij kinderen en jongeren. 

VRIJWILLIGERS

Binnen JOETZ is het vrijwillige engagement dat wordt opgenomen divers: als begeleider op onze vakantiekampen en dagactiviteiten (animator en hoofdanimator), instructeur bij onze vormingen, healthie binnen onze healthie-werking, begeleider binnen het internationaal jeugdwerk of vrijwilliger binnen de jongerenredactie van ZAP. 

Vrijwilligers hebben een stem in de organisatie van al onze activiteiten. Ook op bestuursniveau wordt de stem van onze vrijwilligers meegenomen. 

 

​​JOETZ is er voor iedereen

Bij JOETZ heeft iedereen een plek, ongeacht onderlinge verschillen of individuele eigenschappen. Iedereen heeft recht op een goede gezondheid, iedereen heeft recht op zinvolle vrije tijd, iedereen heeft het recht om te bouwen aan zijn of haar toekomst.

Vrije tijd en vorming worden bij ons dan ook gepland mét inhoud, aan een laagdrempelige  prijs en passend binnen de toegankelijkheidstoets. In dit kader kijkt onze vereniging met extra omzichtigheid en aandacht naar jongeren en kinderen met een benadeelde positie. 

Bij JOETZ willen we daarnaastwerken aan inclusie en de mogelijkheid creëren voor alle kinderen en jongeren om deel te nemen aan ons vakantie- en vormingsaanbod.

We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om elke deelnemer een geweldige vakantie of vorming te bezorgen. Hiervoor vertrekken we graag vanuit de noden en behoeften van uw kind. Om dit te kunnen doen moeten we geïnformeerd zijn: wie is uw kind, wat heeft uw kind nodig?

Zo kunnen we ervoor zorgen dat de meeste kinderen kunnen deelnemen aan ons aanbod en we slechts in sommige gevallen moeten doorverwijzen.

Wij engageren ons voor een antwoord op maat waarbij het geluk van elke deelnemer centraal staat.

Heeft uw zoon/dochter een verhoogde zorgvraag? Contacteer ons en dan gaan we samen voor de perfecte vakantie of vorming.